آنالیز مغز خانمها در مقابل آقایان

● مهارت های تجزیه و تحلیل مغز مردان فضای زیادی برای دست زدن به فعالیت های تحلیلی دارد.آنها به راحتی می توانند مسائل را تجزیه و تحلیل کنند و راه حلی برای یک فرایند پیدا کنند و نقشه ی یک ساختمان را طراحی کنند.اما اگر زنان یک نقشه ی پیچیده را ببینند، به راحتی قادر …

آنالیز مغز خانمها در مقابل آقایان ادامه »