تفاوت مردان و زنان در شکست های عاطفی

درد مربوط به شکست یک رابطه ی عاطفی در ابتدا به خانم ها آسیب بیشتری می زند، اما نسبت به آقایان، خیلی سریع تر با این وضعیت کنار می آیند و بهبود می یابند. زن ها در مورد این مشکل و رنج مربوط به آن با جزئیات کامل صحبت می کنند، اما تمام این صحبت …

تفاوت مردان و زنان در شکست های عاطفی ادامه »