تفاوت دختران و پسران در دوران بلوغ از لحاظ مشکلات روان

  تحقیقات نشان داده است که سطح جریان خون مغز در پسران و دختران در دوران بلوغ متفاوت می باشد. سطح جریان خون مغز در زنان افزایش و در مردان کاهش می یابد .   پژوهشگران می گویند یافته های آنها سرنخی برای به حساسیت خاص جنس متفاوت ( زن یا مرد) به اختلالات روانی …

تفاوت دختران و پسران در دوران بلوغ از لحاظ مشکلات روان ادامه »