سندرم آلبرایت چیست ؟

  یک بیماری نادر است که اولین بار در سال 1937 (MAS)این سندرم بنام کاشف آن مک کیون آلبرایت نام گذاشته شد.   ویژه گی های کلاسیک 3 گانه آن شامل :   تغیرر رنگ پوست به صورت تکه تکه اختلالات استخوان اختلال در بلوغ زود رس(هورمونی و غدد درون ریز)   علت این بیماری …

سندرم آلبرایت چیست ؟ ادامه »