تغییر رفتار

وقتی بازی های کامپیوتری تبدیل به اعتیاد می شوند!

طبق بررسی های انجام شده توسط محققان حدود هشت و نیم درصد کودکانی که در امریکا بازی های کامپیوری انجام می دهند، به این بازی ها معتاد هستند. این محققان به آماری مشابه در کل جهان نیز دست یافتند. گرچه این تحقیقات به شکل های مختلف  و با سوالات متفاوت و بر روی کودکانی با …

وقتی بازی های کامپیوتری تبدیل به اعتیاد می شوند! ادامه »