سوالاتی که شما باید خودتان قبل از ایجاد تغییر در خود بپرسید!

بسیاری از مردم می دانند که چه نکته ای را در خودشان باید تغییر دهند اما دانش لازم برای این تغییرات را ندارند و دست به تغییر زده و تجربه های ناامید کننده ای بدست می اورند. در ابتدا باید بدانید برای چه می خواهید تغییر کنید و برای تغییر انگیزه داشته باشید زیرا تا …

سوالاتی که شما باید خودتان قبل از ایجاد تغییر در خود بپرسید! ادامه »