اختلال هویت جنسی و درمان آن

جنسیت – مرد یا زن بودن – عنصری اساسی است که کمک می کند فرد شخصیت و حس نسبت به خود را شکل دهد. اختلال هویت جنسی ، شرایطی است که در آن مرد یا زن خودش احساس هویتی قوی برای جنس مخالف بودن دارد. فرد مبتلا به این اختلال اغلب احساس رنج و ناراحتی …

اختلال هویت جنسی و درمان آن ادامه »