آیا دیابت تیپ 2 قابل برگشت به وضعیت نرمال است ؟

  بازگشت روند دیابت تیپ 2 با ورزش و رژیم غذایی سالم؛ بنظر می‌رسد این جمله برای صحت داشتن زیادی خوب است. با اینکه برخی تغییرات مشخص در سبک زندگی کلید کنترل دیابت هستند، اینکه شما بتوانید وضعیت را به مشابه زمانی که دیابت نداشته‌اید تغییر دهید، موضوع متفاوتی است. این موضوع به مدت زمان …

آیا دیابت تیپ 2 قابل برگشت به وضعیت نرمال است ؟ ادامه »