تغییرات خلقی پیش از قاعدگی زنان

  نشانه هاى جسمي و روحي كه ممكن است پيش از قاعدگي بروز كند:                 تغییرات خلقی، قبل از قاعدگی زنان                     با رسیدن زمان قاعدگی، بسیاری از خانم ها دچار تغییرات جسمی و روحی زودگذر می شوند. در واقع، 75 درصد از خانم هایی که به موقع و …

تغییرات خلقی پیش از قاعدگی زنان ادامه »