7 گام برای پیری سالم و شاد

گذر عمرو پا به سن گذاشتن یعنی تغییر، هم در وجه مثبت هم در وجه منفی. اما با درک اینکه در بدن شما چه اتفاقی می افتد می توانید از پیری لذت ببرید و اقدامات لازم برای حفظ سلامتی را انجام دهید. تغییرات مختلف زیادی در بدن شما با افزایش سن رخ می دهد.پوست، استخوان …

7 گام برای پیری سالم و شاد ادامه »