یک نوزاد باهوش

8 راه برای داشتن یک نوزاد باهوش هرگز برای داشتن یک نوزاد باهوش و متفکر دیر نیست. در این مقاله 8 راه مختلف برای موفقیت در این کار ارائه می شوند که چند مورد عبارتند از: محیط مناسب رحم مادر، پرورش، تغذیه، موسیقی و بازی. آغاز تربیت در رحم استنشاق و یا خوردن موادی به …

یک نوزاد باهوش ادامه »