صبحانه برای مغز دوم: چگونه سلامتی روده را حفظ کنیم؟

برخی پزشکان شواهدی دارند که نشان می دهد روده مانند مغز دوم انسان عمل می کند. مغز عملکردهای داخل بدن را کنترل می کند، ولی سیستم گوارش مستقل می کند. تحقیقات بیشتر نشان می دهند که در نظر گرفتن روده به عنوان مغز دوم می توان سلامت روحی و مشکلات رفتاری که در برخی ظاهر …

صبحانه برای مغز دوم: چگونه سلامتی روده را حفظ کنیم؟ ادامه »