باید ها و نباید های غذایی برای افراد بیش فعال (ADHD)

باید ها و نباید های غذایی برای افراد بیش فعال (ADHD)   آیا چیزی که می خورید می تواند به توجه، تمرکز یا بیش فعالی کمک کند؟ هیچ مدرک علمی روشنی وجود ندارد که نشان دهد  اختلال ناشی از بیش فعالی – نقص توجه (ADHD ) ناشی از رژیم غذایی یا مشکلات تغذیه ای است. …

باید ها و نباید های غذایی برای افراد بیش فعال (ADHD) ادامه »