آیا بین نوشیدنی ، غذاهای خاص وخواب رابطه ای وجود دارد؟

خواب،توانایی خودبخودی وخود کار بودن ارگان های هضم کننده ی غذا را کاهش می دهد. بنابراین،سیستم های هضم غذا در حین خواب کارایی مشابه زمان بیداری را دارا نیستند؛ وبدن در حال خواب ممکن است قادر به هضم مناسب غذاها نباشد. به همین دلیل، باید از مصرف غذاهای ادویه دار وسنگین،آن هم به مقدار زیاد …

آیا بین نوشیدنی ، غذاهای خاص وخواب رابطه ای وجود دارد؟ ادامه »