کشف علت تعلل و تعویق در کارها

  آیا ژنی برای به تعویق انداختن کارها وجود دارد؟   اگر دقت کرده باشید برخی از افراد همیشه به نظر می رسد که کارهایشان را به تعویق و مدام کارهای امروزشان را به فردا می اندازند. درحال حاضر محققان دریافته اند که ممکن است این به تعویق انداختن کارها،یک دلیل ژنتیکی داشته باشد و …

کشف علت تعلل و تعویق در کارها ادامه »