شما چه سبکی می خوابید؟ نزدیک شوهرتان یا دور از او؟

سبک خوابیدن شما ، بیانگر نوع رابطه شما است   آیا شما در طول شب مدل خوابیدن خود را خفظ کرده و به یک حالت می خوابید؟ بر اساس یک نظر سنجی انجام شده  در جشنواره بین المللی  علوم ادینبورگ مشخص شد که زوجینی که هنگام خواب بیشتر به هم نزدیک هستند و در کنار …

شما چه سبکی می خوابید؟ نزدیک شوهرتان یا دور از او؟ ادامه »