چه عواملی باعث می شوند زیاد عرق کنید؟

گرما و رطوبت وقتی دمای هوا افزایش می یابد، غدد عرق در بدن (حدود 2.6 میلیون از آنها) شروع به فعالیت کرده و عرق تولید می کنند. تعریق یک روش طبیعی برای خنک نگه داشتن بدن است. تبخیر کننده های عرق باعث خنک شدن پوست می شوند و مقداری از عرق روی بدن و صورت …

چه عواملی باعث می شوند زیاد عرق کنید؟ ادامه »