روانشناس، روانپزشک و روان درمانگر – تفاوت این عناوین چیست؟

روانشناس، روانپزشک و روان درمانگر – تفاوت این عناوین چیست؟ تفاوت های بسیاری بین روانشناس، روانپزشک و روان درمان  وجود دارد. بعضی از آنها واضح و برخی دیگر  ظریف و  پنهان، اما قابل توجه، هستند. اصلی ترین موضوع ” مدرک و مجوز” پزشکی است. یک روانشناس، متخصص مراقبت سلامت روحی افراد است و مجوز پزشکی …

روانشناس، روانپزشک و روان درمانگر – تفاوت این عناوین چیست؟ ادامه »