معیارها در برقراری رابطه جنسی چیست؟

  آیا تاکنون به این مسئله فکر کرده اید که آیا از لحاظ جنسی طبیعی هستید؟ ممکن است کنجکاو باشید که بدانید دیگران چند بار در هفته رابطه جنسی برقرار می کنند و یا فعالیت جنسی آنها چگونه است؟ خب خجالت نکشید، فکر کردن به این مسائل یا کنجکاو بودن در مورد آنها یک مسئله …

معیارها در برقراری رابطه جنسی چیست؟ ادامه »