تعبیر رویای مرگ در کهنسالان

    در اکثر بزرگسالان بالغ مرگ یکباره اتفاق نمی افتد و بعد از پایان یک دوره طولانی و مداوم اتفاق می افتد و در شرایطی که فرد دچار مشکلات زوال عقل و از دست دادن قوای ذهنی میشود فرد به طور آگاهانه خود را به مرگ نزدیک تر میبیند و تلاش میکند تا با …

تعبیر رویای مرگ در کهنسالان ادامه »