تعبیر خواب 14 رویای مشترک میان انسان ها

تعبیر خواب قرن ها است که ما انسان ها در مورد معنای رویاها فکر می کنیم. تمدن های اولیه رویاها را واسطه ای بین دنیای زمینی و دنیای خدایان می دانستند. یونانیان و رومی ها و بسیاری از تمدن های بعدی، متقاعد شده بودند که رویاها دارای قدرت معنوی خاصی هستند. از زمانی که تاریخ …

تعبیر خواب 14 رویای مشترک میان انسان ها ادامه »