کودتان را با این روش ، باهوش کنید - روانشناس کودک

کودتان را با این روش ، باهوش کنید – روانشناس خوب کودک در تهران

  کودتان را با این روش، باهوش کنید   تقریبا 40 سال از زمان تحقیق اصلی ارائه میگذرد. نتایج حاکی از آن است که کودکان متولد شده در فقر به طور متوسط 30 میلیون کلمه کمتر،  از روز سوم تولد خود نسبت به همتایان ثروتمند خود دریافت میکنند.   تاثیر بر مهارت های غیر کلامی …

کودتان را با این روش ، باهوش کنید – روانشناس خوب کودک در تهران ادامه »