ساده ترین راه برای بهبود روابط زناشویی

آگاهی در لحظه آگاهی ذهنی از اینکه چه چیزی در لحظه در حال رخ دادن است برای پاسخ انطباقی و انعطاف پذیر ضروری است. افراد اغلب خیلی در احساسات، خاطرات، حس های بدنی، نگرانی ها، و نشخوارهای ذهنی خود فرو می روند، که این اتفاق آن ها را از آنچه در لحظه در پیرامونشان در …

ساده ترین راه برای بهبود روابط زناشویی ادامه »