تعامل درمانی والد کودک

تعامل درمانی والد کودک (قسمت دوم)

در بخش قبل تعامل درمانی والد کودک PCIT به عنوان یک روش موثر برای تقویت ارتباط بین والدین و کودکان معرفی شد. این روش با مداخله مستقیم درمانگر انجام می شود. اکنون در این مقاله به بررسی موارد دیگری در مورد این روش تربیتی می پردازیم. تعامل درمانی والد کودک یا روش PCIT چگونه می …

تعامل درمانی والد کودک (قسمت دوم) ادامه »

تعامل درمانی والد کودک (قسمت اول)

تعامل درمانی والد کودک بر اساس رفتار درمانی و خانواده درمانی طراحی شده است تا از طریق تعامل و تاثیر متقابل رابطه بین والدین و فرزند را بهبود بخشد. در این روش تعامل کودک محور می تواند به توسعه تکنیک های موثر فرزند پروری و کاهش مسائل و مشکلات رفتاری کمک کند و یک رابطه …

تعامل درمانی والد کودک (قسمت اول) ادامه »