تصاویر مغز در اختلالات عصبی و سوء مصرف مواد

مغز سالم تصویر مغز در افراد سیگاری، الکلی و مصرف کنندگان کوکائین   تصویر مغز در افراد با اختلال افسردگی   تصویر مغز در افراد با آلزایمر در مقایسه با فرد نرمال (در سمت راست تصویر می بینید که مغز کوچک و چروک خورده است)   تصویر مغز افراد با اختلال اوتیسم در مقایسه با …

تصاویر مغز در اختلالات عصبی و سوء مصرف مواد ادامه »