خودپنداره چیست؟

  خود پنداره، به مجموعه ای از افکار، احساسات ونگرش هایی گفته می شود که هر کس درباره خودش در ذهن پرورش میدهد، یعنی آگاهی هر شخص از خودش به عنوان موجودی متمایز که قادر است فکر کند و وظایف و تکالیف خود را انجام دهد. برخی از روانشناسان معتقدند ، اولین گام برای رشد …

خودپنداره چیست؟ ادامه »