22 موردی که نمی دانید تا چه حد می تواند اطرافیانتان را تحت تأثیر قراردهد

همه فکر می کنند دیگران فقط به چیزهای بزرگ توجه می کنند.اما موارد جزئی وجود دارد که به راحتی دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد. نوع تصویری که شما به جهان اطراف دارید می تواند با اعمال، نگرش ها، رفتار و حتی ظاهر شما  تعیین شود. این موارد حتی در برخورد چند ثانیه اول …

22 موردی که نمی دانید تا چه حد می تواند اطرافیانتان را تحت تأثیر قراردهد ادامه »