از تصمیم خود برای بچه دار نشدن چگونه دفاع کنیم

همه اعتقاد دارند که بچه ها شیرینی زندگی هر خانواده ای می باشند، فهم این موضوع برای اطرافیان و آشنایان  سخت است که چرا نمی خواهید بچه دار شوید – این تصمیم هر دلیلی که داشته باشد- بیشتر اوقات والدین تان به شما می گویند «کی می خواهید برای من یک نوه بیاورید؟» یا تا …

از تصمیم خود برای بچه دار نشدن چگونه دفاع کنیم ادامه »