کنترل تمایلات جنسی با رویکرد اسلامی

دنبال کردن تمایلات جنسی هم کاری است آسان و هم به اندازه خوردن یک قطعه کیک لذت بخش است شاید هم بیشتر از آن،اما تا به حال در مورد عواقب این رابطه خارج از شئونات اسلامی و ازدواج فکر کرده اید؟ چرا که این رابطه خارج ازحالت ازدواج  ،دائمی و یا تضمین شده نیست. اگر …

کنترل تمایلات جنسی با رویکرد اسلامی ادامه »