چگونه با استفاده از جدول فعالیت روزانه کودک خود را به مسئولیت پذیر بودن تشویق کنیم

چگونه از جدول کار استفاده کنیم؟ نموادر فعالیت های روزمره ی کودک یک راه بسیار مفید برای سازماندهی مسئولیت های کودکتان می باشد. یک یادآور بصری که می تواند انتظارات شما را برای کودک روشن و واضح بیان کند. از این نمودار می توانید برای کودک در هر گروه سنی استفاده کنید. در این نمودار …

چگونه با استفاده از جدول فعالیت روزانه کودک خود را به مسئولیت پذیر بودن تشویق کنیم ادامه »