چگونگی مدیریت استرس

همیشه حداقل 30 دقیقه زمان برای خودتان اختصاص دهید. عواملی را که در شما ایجاد استرس می کند را شناسایی کنید و دفعه های بعد برای آنها برنامه ریزی داشته باشید. به جای کنترل وضعیت دیگران به کنترل وضعیت خود تمرکز کنید. ورزش روزانه به دور کردن استرس از شما کمک خواهد کرد. خوردن میوه …

چگونگی مدیریت استرس ادامه »