تشنج با حملات پرشی دستها در اوایل صبح ( صرع میوکلونیک جوانان)

علت تشنج در خواب   تشنج با حملات پرشی دستها در اوایل صبح تشنج میوکلونیک جوانان این تشنج در سنین 12 تا 18 سال شایع است. حملات به صورت پرش های دست ها خصوصا در اوایل صبح ها شروع می شود که در ابتدا معمولاً از طرف بیمار مورد توجه قرار نمی گیرند. ولی پس …

تشنج با حملات پرشی دستها در اوایل صبح ( صرع میوکلونیک جوانان) ادامه »