علل تشنج مقاوم به دارو

مقاومت به دارو حدود 30-20 درصد در میان صرع ها شیوع دارد. ولی بسیاری از این موارد در واقع مقاوم به درمان نیستند! بسیاری از این بیماران تشخیص اشتباه به عنوان تشنج دارند و بسیاری دیگر در نحوه دارو درمانی مشکل دارند. در زیر مروری خواهیم داشت بر علل صرع مقاوم به درمان:   اشتباهات …

علل تشنج مقاوم به دارو ادامه »