چرا غش می کنیم؟

در این حالت حرکات دست و پا زدن وجود دارند ولی امواج غیرطبیعی که در مغز در تشنجات معمول دیده می شود،در اینگونه موارد دیده نمی شوند. اینگونه حملات در خانم های جوان و در همراهی با اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطرابی و یا اختلال دوقطبی شایع تر است. معمولا به دنبال جروبحث و دعواهای خانوادگی …

چرا غش می کنیم؟ ادامه »