فشار خون بالا را جدی بگیریم! مغز ما در خطر است!

فشار خون چیست؟ خون در عروق همه افراد سالم جامعه در جریان است و نیرویی که باعث حرکت خون در رگها میشود؛ فشار خون نامیده میشود. فشار خون طبیعی در یک فرد سالم بزرگسال حدود ۱۲۰/۸۰ میلیمیتر جیوه بوده که در فرهنگ عامیانه بصورت ۱۲/۸ سانتی متر جیوه بیان میشود. در صورتیکه فشار خون یک …

فشار خون بالا را جدی بگیریم! مغز ما در خطر است! ادامه »