مشکلات روانپزشکی ریشه ژنتیکی دارند؟

پنج اختلالات عمده روانی  که با مسائل ژنتیکی در ارتباطند پنج بیماری روانی عمده از جمله : اوتیسم، اختلال نقص […]

مشکلات روانپزشکی ریشه ژنتیکی دارند؟ بیشتر بخوانید »