آیا دخترها هم به بیش فعالی مبتلا می شوند؟

ماری آدامز دختر 13 ساله ای است که همیشه در مدرسه با دیگران درگیر می شود. او خجالتی، ساکت و رویاپرداز است. در زمان انجام تکالیف ریاضی یا خواندن رمان دو برابر همکلاسیهای خود نیاز به زمان دارد، اما سال های زیادی متوجه نشدند که او در حال عقب رفتن است. آنها می گفتند: ماری …

آیا دخترها هم به بیش فعالی مبتلا می شوند؟ ادامه »