آیا بزرگسالان هم مبتلا به بیش فعالی می شوند؟

اگر در دوران بزرگسالی به بیش فعالی مبتلا شده اید، در دوران کودکی نیز به این اختلال مبتلا بوده اید. تمام کودکان مبتلا به بیش فعالی لزوما در بزرگسالی به این اختلال دچار نخواهند بود، اما همه بزرگسالانی که به بیش فعالی مبتلا هستند، در دوران کودکی دچار آن بوده اند. این شرایط همیشه در …

آیا بزرگسالان هم مبتلا به بیش فعالی می شوند؟ ادامه »