آمبولی ریوی چیست؟

در یک سوم افراد آمبولی ریوی، اگر بیماری تشخیص داده نشود یا درمان نشده بماند، منجر به مرگ خواهد شد. […]

آمبولی ریوی چیست؟ بیشتر بخوانید »