عوامل تشدید کننده و شروع کننده سردرد میگرنی!

عوامل تشدید کننده و شروع کننده  میگرن این عوامل به شرح زیر است: • تغییرات هورمونی، مانند کسانی که همراه قاعدگی ،  بارداری و تخمک گذاری سردرد دارند • استرس • خواب بیش از حد یا ناکافی • داروها (به عنوان مثال، بازکننده عروق، قرص های ضد بارداری ) • سیگار کشیدن • قرار گرفتن …

عوامل تشدید کننده و شروع کننده سردرد میگرنی! ادامه »