آیا فراموشی با افزایش خطر سکته مغز ی ارتباط دارد؟

      در  یک مطالعه جدید پیشنهاد شده است که وجود علائم اختلال حافظه ممکن است شاخصی زودرس از خطر سکته مغزی، به ویژه در افراد دارای تحصیلات عالی، باشد. در بررسی های انجام شده برمبنای وجود  افت حافظه حدود 20٪ افزایش خطر سکته مغزی  بعد از بیش از 10 سال زیر نظر گرفتن …

آیا فراموشی با افزایش خطر سکته مغز ی ارتباط دارد؟ ادامه »