علت آتاکسی /عدم تعادل چیست؟

عدم تعادل یا آ تاکسی در اثر یک هم خوردن هماهنگی عضلات رخ می دهد. این به هم خوردن تعادل، […]

علت آتاکسی /عدم تعادل چیست؟ بیشتر بخوانید »