تست های غربالگری ضروری برای خانم ها

چرا تست های غربالگری مهم هستند؟ همیشه این جمله پیشگیری بهتر از درمان است را به یاد داشته باشید. آزمایش ها و تست های غربالگری می توانند از بروز بیماری هایی مانند سرطان، دیابت و پوکی استخوان، قبل از جدی شدن، پیشگیری کنند و یا درمان این بیماری ها را آسان تر می کنند. تست …

تست های غربالگری ضروری برای خانم ها ادامه »