اگر فرد مادی گرایی هستید بخوانید…

  یک سری از افراد هستند که تمایل دارند گوش های موبایل یا ماشین های مدل بالا داشته باشند و وقتی به چنین خواسته های خود دست پیدا می کنند خوشحال میشوند البته باید در نظر داشته باشید که چنین افرادی نیز به همان سرعت که خوشحال میشوند به همان سرعت هم ناراحت میشوند.  تحقیقات …

اگر فرد مادی گرایی هستید بخوانید… ادامه »