9 قانون برای بازیابی  اشتباهات در رابطه عاشقانه

    1)شما با شریک زندگیتان برابراهستید سعی کنید در هر کاری نظر شریک زندگی خودتان را بپرسید و به افکار و ایده های وی احترام بگذارید و در مورد افکار و ایده های خود در آینده با وی صحبت کنید. [divider]   2)مهم نیست چه چیزی باید بگوئید مهم این است که به شریکتان …

9 قانون برای بازیابی  اشتباهات در رابطه عاشقانه ادامه »