واقعیت هایی درباره ازدواج

یکی از دوسکسستان نزدیک هفته گذشته ازدواج کرد و در برگزاری مراسم ازدواج خود با حقایق سختی روبرو شد که من در اینجا این حقایق را به ترتیب سختی برایتان بیان می کنم. در ازدواج نوعی اختلاف وجود دارد که هرگز حل نخواهد. هرچه زودتر این اختلاف را شناسایی کنید بهتر است. شریک زندگی خود …

واقعیت هایی درباره ازدواج ادامه »