تخمین سن براساس آمادگی سیستم عصبی

آزمون تعادل یک پا را بالا برده و زانو را در زاویه 90 درجه خم کنید ودستان خود را از طرفین کاملا باز کنید و نگه دارید. چشمانتان را ببندید و ببینید که چند ثانیه می توانید این حالت را حفظ کنید.اگر مسن هستید یا در اطراف شما زمین سفت و بدون حفاظ هست حتما از …

تخمین سن براساس آمادگی سیستم عصبی ادامه »