چه زمانی باید تست خواب شبانه ( پلی سومنوگرافی) انجام شود؟

در موارد زیر باید تست خواب شبانه انجام شود:   1-شک پزشک به آپنه انسدادی حین خواب (خروپف زیاد خصوصا […]

چه زمانی باید تست خواب شبانه ( پلی سومنوگرافی) انجام شود؟ بیشتر بخوانید »