بیست ثانیه آزمون تشخیص خطر بروز سکته مغزی

نکات فراوانی درباره پس پیامدهای بالقوه مرگبار و زیانبخش حملات قلبی و مغزی به رشته تحریر در آمده است. به […]

بیست ثانیه آزمون تشخیص خطر بروز سکته مغزی بیشتر بخوانید »