آزمون بیش فعالی و نقص توجه: هوش پزشکی خود را بیازمائید

  1)     ADHD اختصار کدام اختلال شناخته شده می باشد؟ الف)  اختلال حساسیت شدید  و کمبود توجه (Attention Defict Hypersensitivity […]

آزمون بیش فعالی و نقص توجه: هوش پزشکی خود را بیازمائید بیشتر بخوانید »